top of page

Graviditet og PCOS

Skrevet av Gaute Tyssebotn 13.11.04 Oppdatert 23.01.06

Originalspråk: Norsk

 

Mange ser på det å få barn som en selvfølge, men stadig flere kvinner opplever problemer med å bli gravid. Kostholdet kan være avgjørende.


En av de viktigste grunnene til ufrivillig barnløshet blant kvinner er polycystisk ovarie syndrom (PCOS), men kan i mange tilfeller utbedres ved hjelp av kostholdet.


I takt med at overvekt stadig blir mer vanlig i befolkningen, øker også antall kvinner som ikke kan få barn. Dette er ikke tilfeldig da overvekt ofte kan være et symptom på ubalanse i kroppens hormoner. Insulin står sentralt, og kan på mange måter sees på som ”sjefen” blant hormonene.


Unngå overvekt

For mye av dette hormonet kan være med å skape forstyrrelser også i andre hormonsystemer, deriblant stresshormoner, stoffskiftehormoner og veksthormon, og i kjønnshormonene. Et kosthold rikt på karbohydrater, som brød, pasta, ris, kornprodukter generelt, poteter, sukker, ferdigprodukter og liknende, vil gi en større blodsukkerhøyning og i neste omgang mer utskillelse av insulin.


Etter hvert kan man få det vi kaller insulinresistens, en tilstand der det produseres store mengder insulin, men insulinet fungerer ikke godt nok lenger. Siden insulin har ansvaret for å lagre inn fett i fettdepotene, vil et karbohydratrikt kosthold kunne gi overvekt, som vil kunne forverre insulinresistensen ytterligere.


Den kanskje vanligste grunnen til ufrivillig barnløshet hos kvinner i den vestlige verden er PCOS, og dette syndromet er sterkt knyttet til nettopp insulinresistens. Selv om insulinresistens er vanligst hos overvektige finnes det også mange unntak. Den mest effektive måten å utbedre insulinresistens på er kostholdet, og derfor er det ikke tilfeldig at mange kvinner har opplevd å bli gravide etter å ha lagt om til mindre karbohydrater og mer fett.


Poly cystisk ovarie syndrom – PCOS

Det er viktig å skille mellom PCO og PCOS, da det er to forskjellige ting. PCO, eller poly cystiske ovarier, er kjennetegnet med utvekster eller cyster på egglederne, og ingenting annet. Disse cystene kan enten sitte samlet eller være spredd utover hele egglederen.

Noen få cyster som kommer og går er ikke uvanlig hos mange kvinner i fruktbar alder, men først når det er åtte eller flere cyster i et snittbilde ved ultralydskanning eller 12 eller flere totalt på hele egglederen, kalles tilstanden PCO.


PCO er mye vanligere enn PCOS og i utgangspunket ikke noe problem, selv om du alltid bør la en lege undersøke cystene jevnlig. Er du kommet i overgangsalderen eller forbi den, og du enda har slike cyster, er det viktig å være på vakt. Cystene kan bli ondartede og gi kreft, og derfor vil nok legen din velge å fjerne eventuelle cyster på dette tidspunktet. Hvorfor man får PCO er uklart, men man tror det blant annet er genetiske faktorer inne i bildet. Det blir hevdet at 20-25 prosent av alle kvinner i fruktbar alder har PCO.


PCOS, eller Poly cystisk ovarie syndrom, er et spekter av ulike plager eller symptomer og ikke bare knyttet til cyster på egglederen. Vanligvis vil det alltid finnes PCO ved PCOS, men noen leger gir diagnosen PCOS uten at det finnes cyster på egglederne. Ved PCOS er det svært vanlig med høyere produksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron og insulinresistens. Dette kan skape mange forstyrrelser, og de tre vanligste indikasjonene på PCOS er overvekt (gjelder opptil 80 prosent), uønsket/større hårvekst (gjelder opptil 90 prosent) og uregelmessig menstruasjon (gjelder opptil 90 prosent).


Andre typiske problemer er kviser, hårtap, blødninger og redusert fruktbarhet, men det kan også være mer eller mindre vanlig med konsentrasjonsvansker, høyt blodsukker, forstørrede eggstokker, økt risiko for abort, depresjon, migrene, stoffskifteproblemer, PMS-symptomer, hovne hender, føtter og ansikt, problemer med magen (treg eller løs mage), lav puls, tretthet og nedsatt hukommelse. Så mange som 10 prosent av kvinner i fruktbar alder kan ha PCOS, og utgjør en betydelig del av de som sliter med å bli gravide.


Diagnosering av PCOS

For å finne ut om du har PCOS vil kunne skje i flere steg. Legen din vil gjerne ønske å få en detaljert medisinsk historie rundt din menstruasjonssyklus, bruk av prevensjonsmiddel og eventuelle graviditeter. Legen vil også gjennomføre en underlivsundersøkelse for å finne ut om du har cyster på opphovnede/forstørrede eggledere. Skulle man finne cyster er det vanlig å foreta en ultralydundersøkelse, men også å ta blodprøver for å sjekke hormonstatus i kroppen.


Kvinner med PCOS kan ha forhøyede nivåer av testosteron og insulin. Foruten å sjekke nivåene av disse to hormonene, er det også lurt å sjekke SHBG (sex hormone binding globulin). Kjønnshormonene er fettløslige og bruker å binde seg til spesielle følgeproteiner, kalt hormonbindere. SHBG har lettere for å binde seg til testosteron enn østrogen. Østrogen øker produksjonen av SHBG, og det er også grunnen til at kvinner normalt har mer SHBG i blodet enn menn. Lave nivåer av SHBG hos en kvinne indikerer at det finnes mer fritt testosteron enn vanlig. Nivåene av triglyserider og kolesterol blir også sjekket av og til, da de ofte er unormale ved PCOS.


Tidlige indikasjoner på PCOS kan sees allerede i 12-13 års alderen da puberteten begynner. Mange leger mener at jenter som ikke har fått menstruasjon før de er 16 år bør undersøkes for PCOS. Det er heller ikke uvanlig at menstruasjonen er vanlig i starten, men etter hvert som jentene nærmer seg 20 årene blir den mer og mer ustabil. Bruk av p-piller kan gi en ”falsk” menstruasjonssyklus, siden disse medikamentene øker mengden med østrogen og på den måten utbalanserer de forhøyede mengdene med testosteron. Når de så slutter med p-piller for å bli gravide kommer ikke mensen tilbake eller er svært uregelmessig.


Hva gir PCOS?

Ting kan tyde på at genetikk spiller en rolle i dette syndromet, men det er også helt klart livsstilfaktorer involvert, da PCOS er blitt vanligere de siste tiårene. Studier viser klare sammenhenger mellom insulinresistens og større produksjon av mannlige kjønnshormoner.


Vanlig legebehandling

For kvinner som ikke ønsker å bli gravide er det vanlig å bruke p-piller for å kontrollere de mange og problemfylte symptomene. Bruk av syklisk gestagen, et progesteronlignende hormon, men også progesteron blir av og til gitt mot PCOS.

Kvinner som ønsker barn blir gjerne gitt injeksjoner og andre medikament for å bedre framveksten av eggceller. Behandlingen krever nøyaktighet og blir som oftest utført av erfarne leger på området. Noen av medisinene øker sjansen for overstimulering, slik at sjansen for å bli gravid med flere barn øker. Inseminasjon og prøverørsbehandling er heller ikke uvanlig.


Diabetes type 2 er kjennetegnet med insulinresistens, og siden insulinresistens også er vanlig ved PCOS, er det ikke overraskende at inntil 40 prosent av de med PCOS utvikler diabetes type 2. Medisiner til diabetes type 2, metformin og glucophage, som har som formål å senke insulinutskillelsen ved å bedre insulinfølsomheten, har vist å være til hjelp også for PCOS pasienter som ønsker å bli gravide. Foruten å senke insulinutskillelsen, er det antatt at disse medisinene også forbedrer effekten av andre medisiner, som stimulerer eggløsningene.


Bli gravid med rett kosthold?

Det finnes ingen fullstendig kur for total helbredelse av PCOS, men på samme måte som ved diabetes type 2 går den an å kontrolleres. Ledende eksperter mener at kostholdet er det viktigste i behandlingen av PCOS. Ved hjelp av kostholdet kan en på en enkel måte få kroppen til å produsere mindre insulin, og dermed bedre en sannsynlig insulinresistens. Jo høyere blodsukkerstigning etter et måltid, desto større blir insulinutskillelsen, og dess større kan overvekten bli.


Siden det i all hovedsak er mengden og typen karbohydrater som påvirker blodsukkeret og insulinutskillelsen, er det av stor betydning ved PCOS å redusere mengden med karbohydrater i kostholdet. Karbohydrater finnes mye av i brød, pasta, ris, kornprodukter generelt, poteter, sukker, mange ferdigprodukter, juice, søte drikker, syltetøy, etc.

Det er en fordel å erstatte mye av disse matvarene med andre matvarer rike på naturlig fett, som egg, bacon, kjøtt, fet fisk (men også annen type fisk), fete meieriprodukter, kokosfett, olivenolje, etc.


Fett har den store fordelen at det ikke påvirker utskillelsen av insulin i nevneverdig grad, det stabiliserer blodsukkeret og det har en svært så positiv effekt på sult- og metthetsfølelsen. Mindre insulinutskillelse vil med stor grad av sannsynlighet gi vekttap, og studier og erfaringer har vist at bare noen få kilo vektreduksjon vil gjøre det lettere for kvinner med PCOS å bli gravide. Siden lavkarbohydratdietter har en spesiell god effekt på å redusere vekten, har de også vist seg svært nyttige hos ufrivillig barnløse kvinner med PCOS.


Den essensielle fettsyren omega 3 kan vise seg effektiv ved PCOS, siden den blant annet vil kunne senke behovet for insulin. Siden det er få matvarer der det finnes større mengder med denne fettsyren, er det ofte lurt å ta tilskudd i form av kapsler, tran, Udo’s Choice eller Vega Max. Andre kosttilskudd som kan være bra er krom, som hjelper insulinet med å gjøre en bedre jobb. Forbedring av kalsiumbalansen, gjennom tilskudd av kalsium, magnesium og vitamin D3, har i studier vist seg å bedre mulighetene for kvinner med PCOS å få barn. Til slutt kan det alltid anbefales å ta et multivitamin- og mineralprodukt rikt på antioksidanter.


Referanser:

Thatcher SS. PCOS – The hidden epidemic. Indianapolis: Perspectives Press, 2000.Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW. Harper’s Biochemistry – 25th edition.New York: Appleton & Lange, 2000Harris C. PCOS dietbook. London: HarperCollinsPublisher Limited, 2002Thys-Jacobs S et al. Vitamin D and calcium dysregulation in the polycystic ovarian syndrome. Elsevier Science 1999; 64: 430-435

Commentaires


bottom of page